Hội Những Người Ái Mộ
ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
Cơ cấu tổ chức
 1. Ban chấp hành
 • GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm
 • Ông Lê Thanh Xuân
 • Ông Đống Lương Sơn
 • Bà Trần Thị Ngọc Liên
 • Nhà thơ Giang Nam
 • Nhà văn Nguyễn Gia Nùng
 • Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương
 • Ông Nguyễn Văn Toàn
 • Bà Mai Thị Thanh
 • Bà Mai Ngọc Ánh
 • Ông Viên Quang Mai
 • Ông Nguyễn Thành Tuyến
 • Ông Đỗ Xuân Tạo
 • Bà Bùi Thị Hồng Tiến
 • Ông Nguyễn Văn Thượng
 • Ông Lê Văn Bé
 • Ông Đỗ Đình Ân
 • Bà Nguyễn Thị Kim Minh
 • Bà Nguyễn Thị Lan
 • Ông Phan Văn Dũng
 • Bà Nguyễn Thị Mỹ Kim
 • Ông Ngô Hương
 • Ông Nguyễn Thi Thanh
 • Bà Nguyễn Thị Thân
 • Bà Lê Thanh Mai
 1. Ban thường trực
 • GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm – Chủ tịch Hội
 • Ông Lê Thanh Xuân – Phó chủ tịch thường trực
 • Ông Đống Lương Sơn – Phó chủ tịch
 • Bà Trần Thị Ngọc Liên – Phó chủ tịch
 • Nhà thơ Giang Nam – Ủy viên
 • Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương - Ủy viên
 • Nhà văn Nguyễn Gia Nùng - Ủy viên
 • Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên
 • Bà Mai Thị Thanh - Ủy viên
 • Bà Mai Ngọc Ánh - Ủy viên
 • Ông Viên Quang Mai - Ủy viên
 • Ông Nguyễn Thành Tuyến - Ủy viên
 • Ông Đỗ Xuân Tạo - Ủy viên
 1. Hội viên
 2. Chi hội