Hội Những Người Ái Mộ
ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
08/10/2023
Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Lạt tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 160 năm  ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin (22 /9/ 1863 – 22 /9/2023)