Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 

PHÁT HÀNH SÁCH BÁO VÀ SẢN XUẤT PHIM VỀ A.YERSIN

Thứ ba, 19/06/2018, 09:50 GMT+7

PHÁT HÀNH SÁCH BÁO

Năm 1991, Hội phối hợp với Bộ Thông tin văn hóa xuất bản sách “A.Yersin nửa thế kỷ Việt Nam – A.Yersin un demi siècle” 2000 quyển bằng 2 thứ tiếng Pháp – Việt (Năm 2000 Hội xuất bản “A.Yersin nhà bác học, nhà nhân văn lớn – A.Yersin un illustre humanisle” 2000 quyển bằng 2 thứ tiếng Pháp – Việt).
Năm 1992 – 1995, sau đại hội nhiệm kỳ II (1992-1999), Hội viết và xuất bản nhiều tập sách thơ, nhiều tờ ra bằng 2 thứ tiếng Việt – Pháp, giới thiệu về lịch sử A.Yersin và sự hình thành, phát triển của Hội ái mộ A.Yersin.

                                                                  1_1
 
Năm 2000, Hội viết và xuất bản “A.Yersin - Nhà bác học, nhà nhân văn lớn - A.Yersin un illustre humanisle, bằng 2 thứ tiếng Việt – Pháp (2000 quyển).

                                                                2_2
 
Năm 2007, Hội xuất bản 1000 tập sách nhỏ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (1992-2007)

                                                                    3

Năm 2010-2015, Hội sản xuất những slide về lịch sử Yersin, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh, quân đội và nhân dân.
Năm 2013, xuất bản “Những mẫu chuyện về A.Yersin – Les petites histoires d’ A.Yersin 1500 quyển bằng 2 thứ tiếng Pháp – Việt.
Tháng 9 năm 2017 Hội xuất bản tài liệu: Alexandre Yersin 25 năm theo dấu chân người nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa, phát hành (300 tập) đến các đại biểu và các cơ quan trong và ngoài tỉnh.

                                                               4    

 

SẢN XUẤT PHIM

Hội phối hợp cung cấp tư liệu, tham gia sản xuất nhiều bộ phim được khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau:
Năm 1992, phối hợp xây dựng bộ phim về A.Yersin do Bích Phương đạo diễn chiếu trên VTV1.
Năm 1995, phối hợp xây dựng bộ phim “Sur le sentier de la guerisson celui docteur Yersin do Alain Bornet đạo diễn chiếu trên truyền hình Pháp, VTV5 và VTV1”.
Năm 1995, phối hợp xây dựng phim kỷ niệm 100 năm thành lập viện Pasteur Nha Trang do Lương Đức xưởng phim khoa học TW đạo diễn.
Năm 1998, phối hợp xây dựng phim “Pourquoi le Vietnamien aime A.Yersin do Alain Tyr đạo diễn chiếu trên truyền hình Pháp.
Năm 2004, phối hợp xây dựng phim “La rencontre du Draggon des nuages sur les traces A.Yersin do Alain Tyr đạo diễn.

 img280_1
Ông Alain Tyr – Đạo diễn phim A.Yersin trên truyền hình Pháp phát biểu ý kiến tại đại hội

Năm 2012, phối hợp xây dựng phim kỷ niệm 150 năm ngày sinh A.Yersin do Phạm Việt Tùng xưởng phim TW đạo diễn.
Năm 2013, phối hợp sứ quán Thụy sĩ xây dựng bộ phim “Lịch sử Yersin” de Stephane Kleb xưởng phim Thụy sĩ đạo diễn.
Năm 2014, phối hợp thực hiện bộ phim “Theo dấu chân ông A.Yersin” do Lương Hải Luyến đạo diễn.


 

               
 

 

 

Ý kiến của bạn