Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 

TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO, TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VỀ A.YERSIN

Thứ hai, 18/06/2018, 17:44 GMT+7

Năm 1980, lần đầu tiên Viện Pasteur Nha Trang tổ chức hội thảo về A.Yersin tại TP. Nha Trang, có hơn 200 đại biểu và nhân dân đến dự và tham luận.
Năm 1991, nhân kỷ niệm 100 năm A.Yersin đến Nha Trang, Hội đã phối hợp với Bộ Thông tin văn hóa, UBND tỉnh, Viện Pasteur tổ chức hội thảo quốc tế về A.Yersin. Có hơn 100 đại biểu đại diện Đại sứ quán Pháp, Thụy Sĩ, Bộ Thông tin văn hóa, Bộ Y tế, các đại diện Viện Pasteur trên thế giới, đại diện các ban ngành đến dự. Có hơn 200 bản tham luận có giá trị về A.Yersin trên mọi lĩnh vực khoa học, y tế, thú y, thám hiểm…

 img238
Hội thảo quốc tế về A.Yersin ngày 1/3/1991 tại Viện Pasteur Nha Trang

Ngày 1/3/1995, nhân kỷ niệm 100 năm A.Yersin xây dựng viện Pasteur Nha Trang, Hội ái mộ A.Yersin, Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức kỷ niệm long trọng, có hơn 40 đại biểu đại diện 20 Viện Pasteur trên thế giới về dự, cùng nhiều đại biểu trong nước và trong tỉnh.
Tháng 8/1995, Hội tổ chức hội thảo “A.Yersin với trái tim nhân hậu” tại TP. Nha Trang.
Năm 2002, Hội tham dự hội thảo quốc tế về A.Yersin tại Pháp (Montpellier).
Năm 2005, Hội tham dự hội thảo Việt – Pháp lần thứ 6 tại Huế.
Tháng 8/2005, Hội và Trung tâm Khoa học nữ tổ chức hội thảo về di chứng chất độc màu da cam.
Năm 2006, 2007, Hội tổ chức giao lưu với các tổ chức học sinh, các đơn vị quân đội, cán bộ tại TP. Nha Trang về A.Yersin và quá trình phát triển Hội ái mộ A.Yersin.
Năm 2009, Hội tổ chức hội thảo về A.Yersin với Nha Trang – Nha Trang với A.Yersin.
Năm 2011, Hội tham dự hội thảo về A.Yersin tại TP Đà Lạt do Hội d’Adaly  Montpellier ( Pháp) tổ chức.
Năm 2015, tham dự hội thảo về Yersin do trường Đại học Yersin TP. Đà Lạt tổ chức.
Năm 2017, tham dự hội thảo cộng đồng Pháp Ngữ tại TP. Đà Lạt.
Ngày 22/9/2017, Kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Hội ái mộ A.Yersin (Theo dấu chân người).
Ngày 2-3/3/2018, Hội tham dự Hội thảo cộng đồng Pháp ngữ về Yersin tại Đà Lạt.

 1Lễ ra mắt ngôi nhà cộng đồng Pháp ngữ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


Ngày 16-20/3/2018, tham dự triển lãm về A.Yersin tại TP.HCM do lãnh sự quán Thụy Sĩ và Hội ái mộ A.Yersin Thụy Sĩ tổ chức.

2Triển lãm những bức ảnh do A.Yersin chụp được lãnh sự quán Thụy Sĩ tại TP Hồ Chí Minh 
và Hội ái mộ A.Yersin Thụy Sĩ tổ chức tại TP.HCM

 

 

Ý kiến của bạn