Hội Những Người Ái Mộ
ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

DI VẬT CỦA BÁC SĨ A.YERSIN

, 04/02/2023, 09:19 GMT+7

Con dấu khắc tên Yersin sản xuất ở Pháp và được chính ông Năm sử dụng để đóng vào các tài liệu của mình.

CON_DAU

Chiếc đèn dầu bằng sứ được Bác sĩ Yersin dùng khi làm việc trên đỉnh Hòn Bà.

DEN

Hai đồng xu lưu niệm có chân dung Bác sĩ Yersin.

DONG_XU

Ý kiến của bạn