Hội Những Người Ái Mộ
ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG COVID - 19 VÀ TRAO QUÀ TRONG CÁC ĐỢT DỊCH NĂM 2021

Sunday, 19/12/2021, 09:52 GMT+7

Trong đợt dịch lần thứ 4, tháng 7 năm 2021, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hoà đã ủng hộ 13 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid - 19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Tháng 8 năm 2021, Hội trao 245 suất quà gồm gạo, dầu ăn, mì ăn liền cho các hộ nghèo 3 thôn thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hoà trị giá 46 triệu đồng.

Tháng 9 năm 2021, Hội hỗ trợ 859 kg gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ phong tỏa tại các phường Phước Tiến, phường Lộc Thọ, mái ấm Thiện Tâm và một số bệnh nhân tại Phòng khám bệnh từ thiện A. Yersin.

Tháng 10 năm 2021, Hội phối hợp với Công ty Cổ Phần Bảo Tồn NFT Ngọc Linh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và vùng phong tỏa 78 hộ xã Diên An 390 kg gạo và 108 hộ xã Diên Điền, huyện Diên Khánh 1.080 kg gạo, trị giá 22 triệu đồng.

HYi_phYi_hYp_vYi_Cong_ty_CY_phYn_BYo_tYn_NFT_NgYc_Linh_trao_qua_tYi_xa_Dien_An_huyYn_Dien_KhanhHội phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh trao quà tại xã Diên An, huyện Diên Khánh

HYi_phYi_hYp_vYi_Cong_ty_CY_phYn_BYo_tYn_NFT_NgYc_Linh_trao_qua_tYi_xa_Dien_YiYn_HuyYn_Dien_KhanhHội phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh trao quà tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh

Sáng ngày 02/12/2021, Hội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho công dân Nga gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19 đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa. Tổng trị giá quà trao tặng gần 30 triệu đồng.

2Hội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa trao quà cho công dân Nga đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa

Tổng số tiền Hội hỗ trợ các hoạt động từ thiện trong các đợt dịch năm 2021 trị giá 124 triệu đồng.

Hoàng Lệ Hà

Ý kiến của bạn