Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM 80 NĂM NGÀY MẤT BÁC SĨ ALEXANDRE YERSIN 01/03/1943 - 01/03/2023

Thứ tư, 22/02/2023, 09:39 GMT+7
z4128434152509_554cc05546aa412c6aabda91f6e6b699
Ý kiến của bạn