Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 

ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022, VIẾNG MỘ BÁC SĨ ALEXANDRE YERSIN

Thứ năm, 10/02/2022, 14:53 GMT+7

Sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần, Ban chấp hành Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức viếng mộ bác sĩ A.Yersin tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

z3155067551896_41f1e11b25fe0eb002290474aec611f6

z3155067985683_068430cf8d43bc239f87c672dd4db942

z3155080694200_4ef309f7c0c9526c600e1a891f852c63

z3155068233699_b7c9f102b7d0ffaf8597360f07522155

Hoàng Lệ Hà

Ý kiến của bạn